Kanaánský pes – tajuplné poselství Beduínů a dějin

Kateřina Jančaříková

Vezměte na okraj útesu borderkolii a Kanaánského psa Když řeknete: "Skoč! či Vpřed!" borderkolii skočí a se submisivní chutí. A také s touhou být první a nejlepší. Když totéž řeknete Kanaánskému psu, tak se na vás podívá a očima řekne: "Až po Tobě!"

(upraveno dle výroku Myrny Shiboleth).

Video Kanaánský pes v češtině (K. Jančaříková, F., Mašek, 2015)

 

Fotografie z Klubové výstavy KCHMP v Mladé Boleslavy 4.10.2014, kde se sešli tři Kanaánští psi (zleva Dolev, Sangie a Noked).

 

Jsme v kontaktu se všemi majiteli našich štěňat z vrhu A i B. S mnohými z nich se i potkáváme na procházkách nebo i cvičeních či seminářích.

                                                              

Chov Kanaánských psů bereme vážně, snažíme se všemožně vzdělávat. Čteme knihy, studujeme webové stránky, genealogie a jsme v kontaktu s chvoateli z celého světa. Velké díky patří především Myrně Shiboleth (ta svou CHS založila v roce, kdy já jsem se narodila) za trpělivost a ochotu zodpovídat naše otázky. V roce 2014 jsem poprvé navštívila chovatelskou stanici Shaar Hagai. V roce 2015 jsem se zúčastnila Mezinárodní konference Canaan dogs v Izraeli (vzala jsem s sebou Evu Hniličkovou a vše jsem jí tlumočila). Vroce 2016 byla Myrna Shibolet na opláku u nás. 

 

V poslední době se mi ozvalo několik studentek, které na toto téma budou či chtějí zpracovávat bakalářskou či diplomovou práci (a já doufám, že se jim podaří shromáždit zajímavé podklady).