Beduíni jako chovatelé?!

 

Více pozornosti by si rozhodně zasloužilo studium vztahů Beduínů, resp. Drúzů, ke Kanaánským psům. Manželé Menzelovi, M. Shibolet i další představitelé naší civilizace chápou psi Beduínů, resp. Drúzů, jako divoké. Popisují, že „Kanaánští psi se vyvíjeli tisíciletí bez vlivu člověka“ apod., ale pro „divoké psy“ si jedou většinou do Beduínských táborů. Je tento postoj relevantní? Neměl by být přehodnocen? Ch. Birch a L. Vischer (2007) jsou toho názoru, že rozhodně ano. Přitom není pochyb o tom, že se Beduíni o psi starají. Sama M. Shibolet v různých zápiscích deníkového charakteru popisuje například, že


a) „Beduíni psy (ani štěňata) neprodávají, ale, že je jsou ochotni darovat, pokud dotyčný dokáže vysvětlit důvody, proč psa chce“ – přátelé se neprodávají.

b) nebo „že je těžké od Beduínů získat dospělého psa“ – pravděpodobným důvodem je to, že k němu mají vztah.

c) a jinde, že Beduíni jsou schopni jí poskytnout informace o tom, který ze psů je otcem štěňat a podobné informace, které dokládají zájem o chov.

d) dávají svým psům jména. Jméno Bayud dali psovi, který tak obohatil genofond Kanaánského psa, Beduíni,

e) mnozí kupírují psům uši,

f) Beduíni dokáží evidovat psy vakcinované a starat se o vakcinaci svých psů (Shibolet, webové stránky).

Vše ovšem, aniž by Beduíny diskutovala jako potencionální kolegy - chovatele. 

 

Vliv Beduínů možná není doceněn!

Jak je to asi s těmi „divokými psy“? Kolik z nich asi není až tak divokých, jako beduínských? Beduíni jim dávají svobodu, kterou sami tak milují. Ale třeba se o ně zároveň nějak starají, třeba je nějak chovají... ?

Rudolphina Menzel „zázračně našla úžasné plemeno psa“, ale co když na tvorbě plemene někdo cíleně pracoval? Třeba Beduíni. Je doceněn jejich přínos pro chov Kanaánského psa? Není to jen pýcha Evropanů, že je nechceme považovat za chovatele? A sebe, organizované v FCI či v jiných klubech, ano. Uměli bychom si připustit, že jsou lepšími chovateli, než my?

Zdá se mi, že jsou, vždyť (podle Myrny Shiboleth) Beduíni své psi nikdy neprodávají. Přátelé se neprodávají!!! Jsou ovšem ochotni je darovat, pokud to uznají za správné. A také jich spousty Rudolphině Menzel a později Myrně Shibolet a dalším zájemcům darovali! (Dva pradědečkové naší Sangie „pochází z přírody“, což se tedy zřejmě rovná tomu „byli beduíny darovány“. Musím tedy být Beduínům vděčná za kousek z jejich daru a musím tento dar dobře užívat. Je to poselství z pouště – poselství o velkorysosti a o svobodě... Nesmím na to zapomenout, i když jsme samozřejmě Sangie koupili. A krátce před tím prodali odchovaná štěňata border kolií; cítím se teď hrozně... ovšem bez prodeje štěňat bychom si nemohli koupit Sangie... jiná kultura... ale ne lepší...).

Foto Myrny Shiboleth