Bahat Storytelling

nar. 7.7.2016 ve 12:10, prvorozená, první holčička, první štěně, hlavou, skóre 10, porodní váha 375 g, celobílá.
Bahat znamená hebrejsky "alabastr", což je sádrovec jinak také úběl, bílý minerál.  Její čistá bílá při porodu se ve třech týdnech stala spíše krémovou. 
 
Odčervení: 28.7.2016 (tři týdny), 18.8.2016 (šest týdnů)
Vážení: 28.7.2016 (tři týdny): 975 g (nejlehčí štěně), 5.8.2016 (čtyři týdny): 1690 g, 19.6.2016 (šest týdnů) 3035 (nejlehčí štěně), 31.8.2016 (osm týdnů): 4440g, 11.9.2016 (devět týdnů) 5830g (nejlehčí štěně).
 
Kontrola v 5 týdnech:
Zoubky: plný mléčný skus, vše ok
Pigmentace: kolem očí perfektní pigment, nosík perfektní pigment.
Povaha: Bahat je krásná kompaktní slečna. Myslím, že má skvělé výstavní předpoklady. Vůči svým lidem poddajná, mírně ostražitá. Její lásku si bude třeba zasloužit.  
Majitel: jméno odstraněno kvůli GDPR
 
19.9.2018 se Bahat vrátila do naší CHS. Její majitelka se o ní špatně starala.
 

 

Povahový test v 6 týdnech věku (upraveno podle Cambella) s váhou 3035 g (nejlehčí štěně z osmi ve vrhu)

Sociální náklonnost: Přichází váhavě, spuštěný ocas. Zkoušejícího nekouše, nestrká ani mu neolizuje ruce.

Následování člověka: Odchází pryč (nenásleduje člvoěka).

Omezování svobody (držení na zádech na 30 sekund): Je klidná, vůbec se nevzpírá, uklidňuje se očním kontaktem.

Společenská dominance: Sedí na místě, nehýbe se a neprojevuje známky radosti ani hrůzy. (Její výsledek je mimo tabulkami nabízené chování).

Dominance (zvednutí po dobu 30 sekund): Nevzpírá se, je uvolněná. (Samozřejmě ani nekouše.)

Aportování: o aport se nezajímá

Citlivost na zvuk (reakce na střelbu): Přikrčí se, couvá, skrývá se.

Citlivost na pohyb uzlu (lovecký pud):  Zahlédne objekt, ocas je nahoře (neštěká).

Vyrovnanost  - deštník: nemá žádný zájem

Shrnutí: Bahat je mimořádně submisivní, nemá dostatek sebedůvěry. To pravděpodobně souvisí s nízkou váhou. Dle testu projevuje i nezávislost, ale to podle mne souviselo spíše s nejistotou než se skutečnou nezávislostí. Myslím, žeBahat rozkvete až odejde od sourozenců, kteří jsou silnější a dravější. Očekává se budoucí silná vazba na svého pána. O cizí lidi se zajímat spíše nebude. Hrozí, že z ní vyroste plachý pes (je třeba na to myslet). Je pravděpodobná reakce na střelbu a nárazové zvuky či strach při bouřce. Pes s takovou povahou se nedoporučuje se na výcvik. Neprojevila lovecký instinkt. Vyhodnocení je třeba brát s rezervou, nebylo děláno na míru Kanaánským psům. A povaha se může měnit výchovou a socializací.

 

 

 

... a kráska Bahat v asi roce života