Bedolach Storytelling

nar. 7.7.2016 v 17:00 se narodilo naše 7. štěně, čtvrtá holka. Je celobílá – stejná jako prvorozená, proto jsem jí dala červenou mašličku, abych ji rozeznala.

Bedolach znamená hebrejsky „křišťál“.

Majitel: jméno odstraněno kvůli GDPR, Praha, ČR 
Odčervení: 28.7.2016 (tři týdny).
Vážení: 28.7.2016 (tři týdny): 1005 g, 5.8.2016 (čtyři týdny): 1630 g (nejlehčí štěně), 19.8.2016 (šest týdnů) 3145 (druhé nejlehčí štěně), 29.8.2016 (necelých osm týdnů) 4000g.
 
Kontrola v 5 týdnech:
Zoubky: plný mléčný skus, vše ok
Pigmentace: kolem očí nemá požadovaný černý pigment, nosík se dobarvuje. Nedostatečná pigmentace není z chovu vyřazující vadou, ale nechci, aby šla do chovu. Má 4 sestry bez vady. Takže ji prodám se slevou za podmínky, že nepůjde do chovu a nebude mít štěňata  (ani bez PP).
Povaha: Bedolach nedostatky na kráse vynahrazuje úžasnou povahou. Je kontaktní, hravá, přátelská, poddajná.
 
 
 

Povahový test v 6 týdnech věku (upraveno podle Cambella) s váhou 3145g

Sociální náklonnost: Přichází okamžitě, vztyčený ocas. Zkoušejícího nekouše, nestrká ani mu neolizuje ruce.

Následování člověka: Okamžité následování, vztyčený ocas. Zkoušejícího nekouše, nestrká.

Omezování svobody (držení na zádech na 30 sekund): Nevzpírá se, brán íse očnímu kontaktu. Samozřejmě ani nekouše.

Společenská dominance: Uteče a nevrátí se.

Dominance (zvednutí po dobu 30 sekund): Nevzpírá se, je uvolněná. (Samozřejmě ani nekouše.)

Aportování: Má zájem, zvedne aport a donese ke zkoušejícímu

Ovecký pud: Má o uzel velký zájem, hraje si a packami si ho přidržuje

Vyrovnanost – deštník test: utekla

Shrnutí: Bedolach je přátelská, připravené pracovat, projevuje mírnou bázlivost a mírnou nezávislost, ale neprojevuje žádné prvky dominance. Má kladný vztah k lidem, je hravá. Prokázala vlohu pro lovecký pud. Mohla by mít reakci ne střelbu. Vyhodnocení je třeba brát s rezervou, nebylo děláno na míru Kanaánským psům. A povaha se může měnit výchovou a socializací.