Tsuk Al Kasha - náš předek (dědeček Nokeda)

 
Chovatelka Myrna Shiboleth pořádala opakovaně výpravy za „novou krví“ do různých oblastí výskytu Kanaánského psa. Dělo se tak několika způsoby: pořízením dospělého psa z pouště, pořízením štěněte z pouště, nakrytí háravé feny s PP psem z pouště.
V roce 2007 se vypravila i za hranice Izraele, do Jordánska. Kdo trochu znáte situaci v Izraeli, tak si asi umíte představit, že tato výprava nebyla úplně jednoduchá. Zde v izolované (tudíž neohrožené přikřížením jiných ras psů) pozorovala kanaánské psy a také zde nalezla štěňata v jedné jeskyni. Jedno z nich, pejska, si odvezla a ten vyrostl do kanaánské krásy a po splnění složitých náležitostí mohl býr zařazen do chovu pod jménem Tsuk Al Kashha (Shiboleth, 2007). Tsuk je to dědeček našeho Nokeda. Jsem pyšná na to, že právě náš chov (vrh B) nese krev tohoto vzácného předka (další psi z Jordánska do chovu zařazeni pokud vím nebyli). Tím, že jsem do České republiky importovala Nokeda, se zde narodila Tsukova pravnoučata! Fotografie jsem čerpala z webu Myrny (štěně) a Lorance (Tsuk v dospělosti). Tsuk působil v CHS Shaar Hagai a de Solemel.
 
Tsuk - nález v jeskyni v Jordánsku (foto Myrna Shiboleth)
Tsuk (foto Lorance, de Solemel)
 
Více informací i fotografií na webových stránkách Myrny Shiboleth