Poděkování

Počet lidí, kterým jsme vděční narůstá. 
 
Ráda bych poděkovala především svému manželovi Antonínu Jančaříkovi, který podporuje mou vizi ochrany a chovu Kanaánců. S úsměvem platí všelijaké (a nemalé) náklady. A ještě má pro Kanaánce velké pochopení. A konec konců to byl on, kdo otočil auto směrem CHS od Dvou cedrů, tehdy, když jsem řekla, že si štěně Kanaánce (Sangie) nevezmu, protože to plemeno nezvládnu...
 
Dále samozřejmě děkuji chovatelkům obou mých Kanaánů. Paní Evě Hniličkové a Antonínu Hniličkovi. Za lásku a péči, kterou Sangie zahrnuli. I za rady, dárečky, ochotu sdílet se. Paní Myrně Shibolet za trpělivost, se  kterou se mnou probírala tolik věcí před koupí Nokeda a vše kolem jeho koupě a prvních dnů doma. I za vzor, kterým mi je.
 
Marcela Kovářová mne pozvala na mou první cestu, skoro pouť, do Izraele a ještě většinu nákladů uhradila ze svého a nechtěla vyrovnání. 
 
Luboš Satora přibral Sangie do mantrailingového týmu a byl / je ochoten respektovat zvlášnosti  plemene.
 
Eva Svobodová nám poskytuje láskyplnou podporu. Naše Kanaány zahrnuje láskou a dárečky. Mimo jiné nám darovala krásnou pravou izraelskou vlajku, abychom ji mohli na výstavách vyvěsit nad naše pejsky. Bratranec Evy Svobodové nám daroval báječnou velkou zateplenou boudu. 
 
Radek Kučera nám pomohl zastřešit kotec.
 
Pan Antoš - Mirákulum Milovice nám poskytl možnost trénovat na více než 10 ha plochy.