Noked je přeregistrován

01.08.2014 20:26

30.7.2014 byl Noked přeregistrován do české plemenné knihy ČMKU ZReg/CA/11/-14/13. Je tedy 11. Kanaánským psem registrovaným v ČR. VZhledem k tomu, že v tomto počtu jsou 4 exportovaní sourozenci Sangie, je v ČR 7 Kanaánských psů + možná nějací neregistrovaní.