Ochrana plemene

 
Proč je třeba chránit Kanaánské psy?
 
Je morální povinností lidstva chránit prastará plemena. Většina volně žijících psů je vyhubena. Lidé v budoucnosti se možná budou ptát, jak vypadali původní psi?, jak se chovali? a budou litovat, že si je nemohou prohlédnout a nebo si je nebudou moci pořídit.
 
Paralelu nacházíme v ochraně a chovu Koně Převalského - podobně jako Kanaánští psi se i koně Převalského mohou křížit s domácími koňmi. Přesto se zoologové snaží, aby plemeno bylo uchováno. V posledních několika letech došlo dokonce k reintrodukci do přírody. 
Možná namítnete, že zoologické zahrady mají lepší možnosti pro boj o zachování plemene. To je nejspíš pravda, ale ...
 
dalším příkladem je záchranný chov huculů - pozoruhodného plemene koní, které zachránil O. Leiiský a další nadšenci organizování v Hucul klubu.  
 
Chcete se zapojit?