Chov v České republice - od začátku dodnes

(text byl naposledy upraven v dubnu 2018)
 

CHov kanaásnkých psů probíhá v různých zemích, pod různými kluby a tedy i podle různých pravidel. V České republice chováme kanaánské psy podle pravidel FCI v Klubu chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP).

 

Před rokem 2008 - neregistrovaní jedinci

Dlouho jsem si myslela, že do České republiky importovali první fenu Kanaánského psa manželé Eva a Antonín Hniličkovi. Ale díky těmto webovým stránkám se mi přihlásilo několik lidí, kteří  do ČR improtovali kanaánské psy již před rokem 2008, např. Sára v roce 2005 z Anglie

O kanaánských psech (s PP nebo i bez něj) není udělán přehled. Ale jisté je, že jich bylo vícero. Žádný z nich ovšem nebyl zařazen do registrovaného chovu.

2008 - 2018 - první registrovaní jedinci, první tři vrhy

Manželé Hniličkovi byli první, kdo importované zvíře v České republice  přeregistrovali a zařadili do chovu (pod KCHMPP a  FCI). Fenu  Chanyah de Solemel  importovali v roce 2008 z Francie z chovu Laurence  Aries a okamžitě kontaktovali plemennou knihu a nechali ji přeregistrovat (nebyla zapsaná do zvláštního registru, ačkoli je vnučka Badyuda - odchyceného psa). Vrh, ve kterém se narodila Chanyah, byl inbreedingem, čili křížením úzce příbuzenských jedinců (otec a matka jsou polosourozenci se stejným otcem, Badyudem). Průkaz původu zde 

 

 

 

Foto: CHanyah (z archivu pí Hniličkové)

 

Na podzim roku 2012 se v jejich CHS Od dvou cedrů narodil jejich jediný vrh – A od Dvou cedrů čtyři feny a tři psy. Otcem vrhu byl Chakede de Solemel, který žil v chovatelské stanici Samorodok v Polsku u Aleksandry Baranove Piorunske. 

 

V ČR zůstal jeden pes (Abibi) a dvě feny (Sangie a Ava). 

 

Foto: Sangie (zády do kamery) a Ava (čelem do kamery) 1 rok.

 

Do chovu v ČR byla zařazena jen jediná fena, naše Angie od Dvou cedrů alias Sangie

 

Foto: Sangie (Angie od Dvou cedrů)

 

Celkově jsou ze štěňat vrhu A od Dvou cedrů používáni v chovu dva jedinci (1 fena a 1 pes). Chovným psem je Axel, který působí v CHS Hege Hofstad Jacobowitz. Fenou již zmíněná naše Sangie. Ostatní (3 feny a 2 psi) nebyli do chovu zařazeni. 

 

Prvním importovaným a přeregistrovaným psem byl Dolev de Solemel. Import 2008. Přeregistrace až v roce 2014 s registračním číslem 10. Je zdráv, dobře socializovaný a velice milý. Proto jsme si ho vybrali jako prvního krycího psa. Je otcem vrhu A Storytelling.  Dolev má divoké předky hluboko v rodokmenu (více než 3), proto byl zapsán do běžného registru ČMKU. 

Foto: Dolev de Solemel (z archivu Evy Šlapákové)

 

Foto: Krytí Dolev x Sangie 

 

V dubnu 2015 se narodil druhý vrh kanaánských psů v České republice, 3 psi a 3 feny,  A Storytelling. Tento vrh je liniovou plemenitbou po Badyudovi.

 

Krátce po krytí jsem se od chovatelky Aleksandry Baranove Piorunske (majitelky otce Sangie) dozvěděla o riziku DM v A vrhu od Dvou cedrů. Proto jsem se rozhodla do České republiky importovat psa z Izraele, čistého na DM. Myrna mi vybrala Nokeda. Import proběhl v roce 2014. Byl náročný po všech stránkách, ale chovu v ČR prospěl. Noked byl zapsán do  Z-Reg., protože nemá 3 kompletní generace předků - je vnuk odchyceného psa Tsuka. A také jeho druhý dědeček byl také z odchytu, byl jím nádherný pes Ben Yarden me Dibaan.  

Nokedova štěňata už jsou v běžném registru ČMKU, protože již mají tzv. plný rodokmen, tedy čtyři generace známých předků.

 

Foto: Noked me Shaar Hagai

Noked je otcem našeho druhého vrhu, B Storytelling.  Tento vrh je liniovou plemenitbou po Badyudovi a Tsukovi.

A protože se štěňata povedla, měl by být otcem i našeho třetího vrhu, který plánujeme v roce 2018.

Foto: Sangie s Brurou a Barakem Babou v roce 2016

 

od 2018 - 5 uchovněných fen v reproduktivním věku ve více CHS

V roce 2018 byly po úspěšné bonitaci do chovu zařazeny čtyři feny z naší chovatelské stanice: Adaja Levana, Atara Orli, Bashe a Brura.

Doufám, že se jejich majitelům chovatelské plány vydaří a v budoucnu se toto úžasné plemeno v ČR rozšíří a budou ho chovat i další chovatelské stanice a že se brzo začne psát nová kapitola historie kanaánských psů v ČR. 

 

 

 

 

současné době jsou v ČR ještě 1-2 feny (zatím nepřeregistrované) a kromě Sangie ještě pes Abibi a fena Ava z CHS Od Dvou cedrů. Čili asi 7 jedinců.